Tờ 500 tỷ Nam Tư

Hotline0908292482

Địa chỉ22 Nguyễn Thái Bình - Phường Nguyễn Thái Bình - Quận 1

Ngôn ngữ Tiếng Việt Tiếng Anh
Tờ 500 tỷ Nam Tư

Tờ 500 tỷ Nam Tư

Tờ 500 tỷ Nam Tư

Nam Tư - một quốc gia ở châu Âu trước đây đã đối mặt với tình trạng siêu lạm phát bắt đầu từ năm 1989, cho tới khi cải cách kinh tế năm 1994. Đồng tiền giấy mệnh giá cao nhất năm 1988 là 50.000 dinara (đơn vị tiền tệ) đã thay đổi lên tới 500.000.000.000 dinara vào năm 1994.
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại

2022 @ BẢN QUYỀN THUỘC VỀ THU ĐỔI NGOẠI TỆ MINH THƯ

Zalo